Pot dirigir-se a nosaltres mitjançant la nostra pàgina web de Contacte clicant aquí. Li respondrem en el termini d'un dia hàbil - dilluns a divendres, de 09: 00h. a 18: 00h.

Res de tot el que es recull en la present política de devolucions afectarà els seus drets legals, als quals s'afegeix el dret de desistiment.

DEVOLUCIONS

Podrà retornar qualsevol producte adquirit a www.Cervesers Artesans de Catalunya SCCL.com (el "Lloc"), amb el que no estigui completament satisfet, en els 30 (TRENTA) dies naturals següents a la seva recepció. Per motius d'higiene, no s'acceptaran devolucions de productes oberts i que no es trobin en el seu embalatge original, llevat que es tracti de productes defectuosos.

Si ha decidit tornar qualsevol producte, no el podrà utilitzar i ha de conservar amb precaució mentre romangui en el seu poder. El Producte que ens torni no podrà presentar danys i haurà de trobar en el mateix estat en què el va adquirir. Tingueu present que haurà de retornar el producte juntament amb l'etiqueta intacta de el codi de barres.

DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES A L'ESTABLIMENT

Si ho desitja, pot retornar un producte a un establiment físic de Cervesers ARTESANS DE CATALUNYA SCCL ubicat a Espanya.

Per a això, haurà de portar el seu producte al nostre establiment Cervesers ARTESANS DE CATALUNYA SCCL a Barcelona en els 30 dies següents a la seva recepció, juntament amb la Factura inclosa en el paquet com a justificant de la compra realitzada. Trobi el seu establiment Cervesers ARTESANS DE CATALUNYA SCCL més proper fent clic aquí.

Ha de presentar la factura i se us demanarà el motiu de la devolució. També se li demanarà si voleu canviar el producte o obtenir un reemborsament.

DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES PER CORREU POSTAL (NOMÉS APLICABLE COMPRES ONLINE)

Per tornar via correu postal una compra realitzada en línia, seguiu les instruccions que s'indiquen a continuació. Tingueu present que no realitzem devolucions postals amb franqueig pagat.

 Empleni l'imprès de devolucions i introduïu-lo al paquet juntament amb el / s producte (s).

 Introdueixi el / s producte (s) en un paquet degudament embalat. Empleni i poseu l'etiqueta per a devolucions que s'inclou en el paquet.

 La direcció de devolució és: Cervesers ARTESANS DE CATALUNYA SCCL, Passatge de Ratés, 13, 08018 Barcelona

 Porteu el paquet (amb l'imprès adjunt de devolucions) a una oficina de correus o a una empresa de missatgeria i sol·liciti el comprovant de l'enviament. A l'realitzar aquest enviament, li segellaran el comprovant que vostè ha de conservar fins que rebi el reemborsament sol·licitat. Lamentablement, només podrem realitzar el reemborsament d'una devolució perduda si rebem el comprovant de l'enviament realitzat.

 No oblide omplir l'imprès de devolucions amb els productes que desitgi retornar.

És responsabilitat seva conservar tots els justificants de recepció i remetre el paquet per correu certificat o per qualsevol altre mitjà que permeti acreditar la seva data d'enviament.

QUAN OBTINC EL REEMBORSAMENT DESPRÉS DE LA DEVOLUCIÓ D'UN ARTICLE?

Rebrà el reemborsament en els 14 (CATORZE) dies naturals següents a la data en què rebem el / s producte (s) retornat (s) en la direcció especificada (vegeu apartat anterior). Cervesers Artesans de Catalunya SCCL procedirà a l'reemborsament en la forma de pagament que vostè hagi emprat a l'realitzar la comanda, i el reemborsament es trobarà subjecte a el dret de Cervesers Artesans de Catalunya SCCL a retenir quantitats pels productes retornats que presentin danys. Li reemborsarem l'import abonat pel / s producte (s) retornat (s) menys les despeses d'enviament (si escau). És a dir, se li reemborsarà el cost del / de el (s) producte (s) però no ho despeses de transport.

CODIS PROMOCIONALS I VALS DESCOMPTE

Si decideix tornar una comanda realitzada amb un val descompte, l'import objecte de devolució es trobarà subjecte a la despesa mínima aplicable a aquest val descompte. En aquest sentit, si l'import dels articles retornats fa que la suma restant de la comanda sigui inferior a la despesa mínima aplicable a el val descompte, l'import de l'descompte es resta de l'reemborsament. Per exemple, el descompte de 10 euros (aplicable a una despesa mínima de 60 euros - despeses d'enviament no incloses) es resta de l'reemborsament si l'import del / dels producte (s) retornat (s) fa que la suma total de la comanda sigui inferior a 60 euros.

La devolució d'una comanda amb despeses d'enviament gratuïts (que no s'hagi proporcionat com un val descompte) no afectarà l'import de la devolució.

DRET DE DESISTIMENT

Vostè té dret a desistir de l'contracte en qualsevol moment en un termini de 14 (CATORZE) dies naturals, a comptar des del dia en què va rebre el / s producte (s), sense necessitat d'indicar cap motiu. En aquest cas, rebrà el reemborsament íntegre de l'preu abonat pel producte de conformitat amb la nostra Política de devolucions.

El termini de cancel·lació vencerà 14 (CATORZE) dies naturals després de la data en què vostè o un tercer (amb el seu consentiment) hagi obtingut la possessió física del / dels producte (s).

Per exercir el seu dret a desistir de el contracte, ens pot informar per via electrònica mitjançant la nostra pàgina web de Contacte, emplenant per a això el formulari web (trieu l'assumpte DEVOLUCIONS - Desig desistir del meu contracte). Si opta per aquesta opció, li enviarem de forma immediata un justificant de recepció de la seva desistiment en un suport durador (per exemple, un correu electrònic).

 També pot comunicar-nos la seva decisió de desistir de l'contracte remetent una declaració informant el respecte a Cervesers ARTESANS DE CATALUNYA SCCL Passatge de Ratés, 13, 08018 Barcelona (per exemple, mitjançant carta enviada per correu postal o per correu electrònic) en un termini de 14 ( CATORZE) dies naturals des de la recepció de la comanda realitzada.

Per complir amb els terminis de desistiment de l'contracte, només cal que ens envieu la comunicació informant-nos sobre l'exercici per part seva de el dret de desistiment prèviament a l'venciment de l'termini indicat.

EFECTES DEL DESISTIMENT

Si desisteix d'aquest contracte, li reemborsarem tots els pagaments que hagi realitzat, incloses les despeses d'enviament (a excepció de les despeses addicionals d'enviament si tria una forma d'enviament diferent a la més econòmica oferta per nosaltres).

 

Aplicarem un descompte sobre l'import de l'reemborsament en concepte de la pèrdua de valor soferta per qualsevol producte subministrat, si aquesta pèrdua es deu a una manipulació innecessària per part seva.

Farem el reemborsament sense incórrer en retards indeguts, no més tard de:

 14 (CATORZE) dies des de la data de recepció de la devolució de qualsevol producte;

 14 (CATORZE) dies des de la data en què acrediti haver tornat el / s producte (s) (si té lloc en una data anterior); o

 Si no s'ha (n) subministrat el / s producte (s), 14 (CATORZE) dies des de la data en què ens informe sobre la seva decisió de desistir de l'contracte.

Farem el reemborsament mitjançant la mateixa forma de pagament emprada per vostè per a realitzar la transacció inicial, llevat que hi hagi acordat expressament el contrari. En qualsevol cas, vostè no incorrerà en despeses derivades de l'esmentat reemborsament.

Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut el / s producte (s) o fins que vostè ens hagi aportat proves que acreditin la devolució del / dels producte (s), el que abans tingui lloc.

 Haurà de tornar el / s producte (s) o lliurar-(s) en: Cervesers ARTESANS DE CATALUNYA SCCL, Passatge de Ratés, 13, 08018 Barcelona, ​​sense incórrer en retards indeguts i, en qualsevol cas, no més tard dels 14 ( CATORZE) dies següents a la data en la que ens hagi comunicat el desistiment per part seva de el contracte. Hi haurà complert el termini establert si envia els productes prèviament a l'venciment de l'esmentat termini de 14 (CATORZE) dies. No és possible tornar productes als nostres establiments si desitja desistir del seu contracte.

Vostè correrà amb les despeses directes de devolució del / dels producte (s).

Vostè tindrà l'obligació legal de tenir cura del / s producte (s) de manera raonable mentre es trobi (n) en el seu poder. Si incompleix aquesta obligació, tindrem drets a reclamar-li una indemnització. Vostè només serà responsable de qualsevol disminució de valor del / s producte (s) resultant d'una manipulació diferent a l'establerta per a determinar la naturalesa, les característiques i el funcionament del / dels producte (s).

PRODUCTES DEFECTUOSOS

Si no està d'acord amb qualsevol de les compres realitzades i considera que el producte adquirit presenta un estat defectuós causa d'una fallada de fàbrica, s'haurà de posar en contacte amb nosaltres a través del nostre imprès de contacte (seleccioni l'assumpte: PRODUCTE REBUT - el meu article és defectuós). Aportació la màxima informació possible sobre el producte i de la comanda realitzada.

Si vostè és un client i ens retorna un Producte defectuós (haurà de realitzar la devolució per correu postal), el examinarem i l'informarem via email en un termini raonable sobre el reemborsament que realitzarem al seu favor. Tramitarem la devolució al més aviat possible i, en qualsevol cas, en els 30 dies següents a haver-li confirmat via email seu dret a ser reemborsat. Els productes retornats per ser defectuosos li seran reemborsats en la seva totalitat, incloses les despeses d'enviament i el cost incorregut per vostè per a realitzar la devolució.

 

© Cervesers ARTESANS DE CATALUNYA SCCL. 2020

CIF: F67367243